TMA Teamanalyse

  • door

Introductie

Wij boden al een individuele Talenten Motivatie Analyse (TMA) aan. En sinds kort zijn wij ook gecertificeerd als TMA Team Professional.

 

Doel 

Met TMA voor Teams krijg je direct inzicht in de drijfveren en talenten van een team. De teamanalyse maakt inzichtelijk wat een team motiveert en hoe talenten van de teamleden zich daartoe verhouden. Het TMA voor teams stelt je in staat gebruik te maken van de kracht van het team en ieder individuele medewerker.

Duur

De Teamsessie TMA duurt 1 dag.

 

Rapportage

 

Het team ontvangt een TMA Team Rapportage. Deze rapportage combineert de TMA profielen van mensen die samen een team vormen en maakt direct inzichtelijk waar de talenten en knelpunten van een team liggen.

 

Elkaars talenten kennen maakt dat een team groeit. Inzicht in de drijfveren en teelten van de teamleden zijn de sleutel tot echte samenwerking. TMA meet en maakt inzichtelijk wat een team motiveert om zo gebruik te kunnen maken van de kracht van het team en ieder individu. Zowel op teamniveau als individueel niveau krijg je inzicht. Welk teamlid heeft een specifiek talent voor wat? Hoe verhoudt zich dat tot het team? Worden de teamleden ook (optimaal) ingezet op hun talent?