TMA

Wat is een Talenten Motivatie Analyse?

De TMA Talenten Motivatie Analyse is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van mensen en de ontwikkelbaarheid van competenties, vaardigheden en natuurlijke talenten.  

De TMA brengt 22 drijfveren, 53 competenties en 44 talenten in kaart. De talentenanalyse is positief, niet veroordelend en biedt alle inzicht in talenten en beste carrièremogelijkheden.

Toepassingen TMA

 De TMA Talentenanalyse is door haar werkwijze uitermate geschikt om toegepast te worden voor ondermeer werving en selectie, talentdialoog, loopbaan, mobiliteit, beroepskeuze en reintegratie.

Werving en selectie
Invulling geven aan het goede gesprek
Loopbaan en Mobiliteit
Beroepskeuze
Reintegratie

Veel gestelde vragen

TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. Het is objectieve methode, een hulpmiddel waarmee je persoonlijke drijfveren en talenten in beeld kunt brengen. Het maakt de balans op van dit moment en geeft input om richting

Laat mensen zoveel mogelijk werken vanuit hun drijfveren en talenten: dat geeft de meeste kans op succes. Het is dus meer dan een afstemming van de vaardigheid en capaciteiten met een competentieprofiel.

Kijk vooral naar wat er al aanwezig is bij mensen en maak daar gebruik van.

Mensen komen vooral in beweging in relatie met dingen die ze kunnen of waarvan ze weten dat ze talent hebben. Mensen activeren vanuit een negatieve benadering (wat er ontbreekt) is op lange termijn veel lastiger en ineffectiever.

Kijk welke competenties je kansrijk kunt ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie (drijfveren en talenten)

Een TMA Talenten Motivatie Analyse kun je gebruiken voor:

 • Werving en selectie
 • Invulling geven aan het goede gesprek
 • Training en opleiding
 • Strategische Personeels planning
 • Coaching
 • Loopbaan en mobiliteit
 • Beroepskeuze
 • Reintegratie
 • Outplacement

Een Team TMA kun je inzetten om  vragen te beantwoorden zoals:

 • Welke talenten zijn er in mijn team aanwezig?
 • Wat typeert het team?
 • Heeft iedereen in het team de juiste rol?
 • Wat maakt dit team succesvol?
 • Hoe kan ik de samenwerking verbeteren?
 • Welke talenten hebben we aanvullend nodig?